bir ayda yarım milyon insanın iş aramaktan cayması