faşizm

filolog
Faşizm, milleti ya da ırkı organik bir birlik olarak yüceltip diğer tüm kavramlardan üstün tutan aşırı sağ bir ideolojidir. Faşizm erkekliği, gençliği, mistik birlikteliği ve bunlar gibi şiddet üretebilecek her türlü gücü makbul sayar. Faşistler Genellikle ırk üstünlüğünü, etnik zulmü, emperyalist genişlemeyi ve soykırımı teşvik eder.

Faşistlerin karakteristik özellikleri:

Toplumda belirli kesimleri düşman ilan eder, bütün suçu onlar üzerine atar, ve komplo teorileri üretir.

Bu kesimlerin temizlenmesinden sonra ülkenin tekrar eski parlak günlerine kavuşacağını iddia eder.

Toplum içinde belli bir grubu diğerlerine üstün tutar ve aşağılık gördüğü gruba zulüm eder.

Bir ülke hem (bkz:faşist) hem cumhuriyet olabilir. Mesela ABD'de 60'lı yıllarda yaşayan bir zenci faşist bir ülkede yaşıyorken, bir beyaz demokratik bir ülkede yaşamaktadır.

Faşist ülkelerin illa diktatörlükle yönetilmesi gerekmez. Seçim sistemiyle ayakta duran faşist ülkeler de olabilir. Ama yine de faşizmin hayalinde tek bir önderin yönetiminde olmak vardır.

Faşizm kelimesi (bkz:Latince) grup anlamına gelen "fasces" kelimesinden gelir.

Ve son olarak faşizm İtalyan milliyetçiliği demek değildir!
mamut
İtalyan milliyetçiliği olarak doğan ve ikinci dünya savaşı sonrasında gücünü kaybetmesine rağmen anti demokratik ifadesiyle reenkarnasyona uğrayan siyasi ideoloji. Kelime kökeni italyan dilinde çete demektir.

Faşizm ve ırkçılık bir noktaya kadar aynı izlenimi verse de nihayetinde aynı kavramlar değildir. Faşizm siyasaldır, ırkçılık ise ulusal bir kavram. Biri devlet yönetiminde tek partiyi savunur, diğeri ise kendi milletine hakimiyeti yakıştırır. Ne fark var diyenlere ateist, deist, agnostik kavramlarını hatırlatmak isterim.