hacı

eksiks
hac ziyaretini tamamlayanlara verilen unvandır. hacılar ekseriyetle yaşlı olup zamanlarının çoğunu cami avlusunda geçirirler. yanlarında olmazsa olmaz kokulu yağ taşırlar. hemen hemen hepsi torunlarının tontonu olup büyüklere(oğullarına ve yaşıtlarına) karşı da son derece inatçı ve aksi olurlar.