ideal yönetim biçimi

simurg
Tiranlıktır. Ancak adaletli ve liderlik vasfına sahip güçlü bir liderin tiranlığıdır.
Ülkedeki sağ ve sol çomar popülasyonunu düşünecek olursak, tek çözüm yol bu gözüküyor. Çoğunluğun erdemli olması mı Bir kişinin erdemli olması mı daha kolaydır? Ben oyumu bir kişiye kullanıyorum. Fikrimce bu sistemde atatürk hiç tanınmamış olsaydı ve yeniden aramıza dönecek olsaydı, başa geçemezdi. Ne rantçı sol çomar tayfasını, ne rantçı sağ çomar tayfasını ikna edemezdi. Demokrasi çomar popülasyonu yoğun olan ülkeler için tam bir saçmalık.
isterolsunisterseolmasn
Öncelikle devlet, vatandaşın hayatını kolaylaştırmalı.
eşit eğitim hakkı, eşit sağlık hizmeti, bireylerin özgürlüğüne saygılı, hukukun üstünlüğünü savunan,
Vatandaşı potansiyel suçlu görmeyen,
Beyanın doğruluğu esastır kavramını içselleştirmelidir.
Kurulan hükümetlere meclis içinde, kadın, erkek ve 30 yaş altı vekil zorunluluğu eşit sayılarda olmalı.
Her kesimin temsili kurallar la sabitlenmeli.

Vatandaş devlet için değil, devlet vatandaş için olmalı.
invinoveritas
ideal olan hep iki adım uzakta olacaktır.
toplumsal gelişmelerin uzun vadede getirisi olarak "yönetimsel gelişme" hep o toplumsal gelişmelerin bir adım gerisinde; toplumsal gelişmeler zaten yeni bir ideal yaratacağı için ideal olanın ise iki adım gerisinde olacaktır. bunun tersi olan durumda yani halk tarafından talep edilmeden yönetimin gelişme sağladığı durumda zaten yönetimin güçlü olması bu saatten sonra kabul edilebilir değil.
kaldı ki ideal olanı bulduğunu düşünsen bile gelecek nesil herhangi bir şey seçmiş olmayacağı yani mevcut düzenin içine doğup ona göre yetişeceği için paradoks da yaratmış oluyor.
ideal değil de en iyi devlet yönetiminden bahsedecek olursak doğrudan demokrasiye rakip yok gibi lakin uygulanabilir değil artık.
bir ihtimal daha var. anarşi mi desek? yok yok onun için henüz evrimimizi tamamlayamadık.
betty blue
(bkz:meritokrasi)
bir yönetim biçimi olarak meritokraside; yönetim gücü, yetenek, kişinin bireysel üstünlüğü ve liyakata dayanmaktadır. Yani bu yönetim şeklinde idare gücü üstün özellikleri olduğu düşünülen kişiler arasında paylaştırılmaktadır. Meritokraside kayırma yoktur ve özellikle kamu yönetimi gibi kritik noktalarda bilgili ve yetenekli kişiler seçilir.
''Liyakat sistemi (merit system), siyasî kayırmacılık sisteminin uygulamada olumsuz sonuçlar vermesi neticesinde ortaya çıkan bir sistemdir. Sistem, 1883 tarihli “Pendleton Act”'in ABD'de uygulanmasıyla başlanmıştır. Kayırma sisteminin ortaya çıkışından itibaren geçen zaman içinde devletin rolü büyük ölçüde değişmiştir. Devletin geleneksel düzenleyicilik işlevleri hem hacim yönünden katlanarak artmış, hem alan itibarıyla son derece genişlemiş; bunun sonunda devlet yeni ve büyük sorunlar üstlenmiştir. Devletin bu yeni görevlerini yerine getirebilmek için modern kamu personeli, zamanımızın sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknik problemlerini çözme gücüne sahip olmalıdır. Bu ihtiyaçlarla ve sorunlarla karşı karşıya kalan devlet, bunları çözümleme sorumluluğunu üzerine almış ve “liyakat sistemini” geliştirmiştir.''
''İngiltere merkezli Meritocracy Party, beş maddeden oluşan bir manifesto yayımlamıştır. Bu maddeler şu şekildedir:
Kayırmacılık yoktur: Ailenizin değil, sizin kim olduğunuz önemlidir.
Yandaşçılık yoktur: Başkalarının sizin için ne yapabildiği değil, sizin ne yapabildiğiniz önemlidir.
Ayrımcılık yoktur: Cinsiyet, ırk, din, yaş, geçmiş önemsizdir. Yetenek her şeydir.
Eşit imkânlar: Herkesle aynı noktadan başlar ve yeteneklerinizin sizi götürdüğü yere gidersiniz.
Tatminkar erdemler: En başarılı insanlar, en yüksek tatmine erişirler.''
yazar notu: izmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir demiş cemil meriç. aynı ana fikirden hareketle, ideal yönetim biçiminden bahsedilemez. siyasetin, politikanın, sosyal hayatın, vb. ancak halkın dönemsel ihtiyaçları doğrultusundaki 'ideal' hallerinden bahsedilebilir.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol