idealar kuramı

franz
platon'un varlığın duyulan- veya görülen, yaşanan- evrenin ötesinde bağımsız bir varlığa sahip bir gerçekliğinin olduğunu ifade ettiği teorisi.

örneğin, evrende gördüğümüz bir topun idealar dünyasındaki formu yuvarlak, meşin veya kauçuk, sert bir cisimdir. o formu kullanarak bir cismin top olduğunu söyleyebiliriz.

gelişmiş versiyonunu `jean piaget` şema kavramı altında açıklamıştır.