meritokrasi

betty blue
(latince)merēre: "hak etmek, layık olmak" / (ing.)merit ve (fr.)mérite : "yetenek, haslet"
(eski yunanca)kratos: "güçlü, sert, yiğit" / (fr.)+crate ve (İng.)+crat -bileşik adlarda-: ''güçlü, muktedir'' sözcüklerinden türemiştir.
kişinin sahip olduğu eğitim ve yeteneğine bağlı olarak pozisyon elde edebildiği sistemdir. kişi sosyal ve ekonomik statülerini hak ederek kazanır. belirleyici unsur ise liyakattir
joker
düzgün işlemeyen, cahil ve aptal yığınları ve onları ustalıkla maniple eden liderler ile süren demokrasi illüzyonu sona erdiğinde geçilmesi gereken sistem. belki de mecbur olunacak sistem. aslında aklı başında biriyseniz ciddi risk taşıyan nerdeyse hiçbir işte konuyla alakasız insanlara danışarak oy çokluğuyla karar almazsınız. mikro anlamda paranızı, sağlığınızı ve güvenliğinizi emin ellere teslim etmek istersiniz. ameliyatı cerrah yapar mahalledeki kasap değil, onun fikri bu konuda önemsiz ve değersizdir. meritokrasi budur.