mistisizm

sacmasapanseyler
mistisizm,yunanca 'gözlerini kapamak' anlamındaki 'myein' teriminden türemiştir. akıl veya mantık yolu ile erişilemeyen doğaüstü durumları sezgilerle arama ve bulma şeklinde bir tanımı yapılabilir. mistisizm'in kaynağı din değildir ancak dinin metafizik tarafına eğilir. mistisizmde akıl ve mantık ile ulaşılamayan kavramlara ve bilinmezliği sezgilerle ulaşmak ya da sezgilerle cevaplar aramak söz konusudur.

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol