noahidizm

louis marchand
yahudilik inancının bir kolu.

adını eski ahit'teki nuh'tan alır. bunun sebebi bu inancın herkesi kapsadığını belirtmektir. zira eski ahit'e göre adem soyundan gelen neredeyse herkes öldüğü için, tufan sonrası insanlar nuh'un soyundan gelmektedir.

ibrani olmayan kişilerin yahudi olmak zorunda olmadığını, ama nuh ve tanrı arasında yapılan antlaşmaya da uymaları gerektiğini savunur. böylece tanrı'nın gözünde yahudiler gibi doğru olacaklardır.

peki nedir bu antlaşmanın maddeleri:

-putlara tapılmayacak

-tanrı'ya karşı herhangi bir kötü söz söylenmeyecek

-adil mahkemeler oluşturulacak

-cinayet işlenmeyecek

-her türlü cinsel ahlaksızlık (fuhuş, zina, hayvanlarla ilişkiye girme vs) yasak

-hırsızlık yasak

-hayvanlar canlı canlı yenmeyecek

en büyük noahide topluluğu filipinler'deymiş.