platon

franz
mö 427-347 yıllarında yaşamış, eflatun olarak da bilinen yunan filozofu.

20 yaşında modern felsefenin temellerini atan sokrates ile karşılaşır ve öğrencisi olur.

daha sonra aristoteles'in öğretmenliğini üstlenecektir.

platon daha çok idealar dünyası, varlık felsefesi alanlarında bilinir. bilinen en büyük iki eseri "devlet" ve "sokrates'in savunması"dır.

yazıyı sevmeyip, karşılıklı konuşmanın daha etkili olacağına inanan yunan filozofu sokrates'in hayatının büyük bir kısmını platon'un eserlerinden öğreniyoruz.