şizofreni

saykalocist
Şizofreni: sanrılar, varsanılar (halüsinasyon), dağınık konuşma ve kısıtlı ve durumla uyumsuz duygusal ifade ile kendini gösteren bir psikolojik bozukluk.
Sanrı (delüzyon): psikotik bozukluklara eşlik edebilen, sıklıkla kötülük yapma ve büyüklenmeye ilişkin yanlış inançlar.
Kronik şizofreni: belirtilerin genellikle ileri ergenlik veya genç yetişkinlikte ortaya çıktığı bir şizofreni çeşidi. İnsanlar yaşlandıkça iyileşme dönemleri kısalır.
Akut şizofreni: herhangi bir yaşta başlayabilen, sıklıkla duygusal bir travmaya tepki olarak ortaya çıkan ve iyileşme süreci uzun zamana yayılan bir şizofreni çeşidi.

Pozitif belirtili şizofreni hastaları varsanılar yaşayabilir, dağınık ve aldatıcı konuşabilir ve duruma uygun olmayan kahkaha, gözyaşı ya da hiddet sergileyebilir. Negatif belirtiler ise cansız sesler, iradesiz suratlar ve katı bedenler ile karakterizedir.

"Biri benden şizofreniyi açıklamamı istediğinde ona şöyle anlatırım: nasıl bazı rüyaların içindeyken gerçek bir kâbusmuş gibi hissettiğini bilirsin. Benim şizofrenim, bir rüyanın içinden geçiyormuşum gibiydi ama etrafımdaki her şey gerçekti. Zaman zaman bugünün dünyası oldukça sıkıcı görünüyor ve şizofrenik rüyaya geri dönmek ister miyim diye düşünüyorum ama sonra bütün o korkunç ve dehşet verici yaşantıları hatırlıyorum." (Şizofreni ile yaşamak, 1997)