söylem dili

eksiks
Provokatif, saldırgan, benmerkezci... gibi şekillerle karşımıza çıkabilecek üslupla alakalı terennümdür.

Bence Fikrimiz ne olursa olsun bir arada bulunurken karşımızdaki bireylerin düşüncelerine saldırganlık emareleri göstermeden dinleyebilme, kendi düşüncelerimizin doğru olduğuna inanıyorken bu doğruluğu makul bir dille aktarmaya çalışmayı ifade etmeli.