türkçülük

alperen
Gazi paşa'nın fikirlerimin babası dediği ziya gökalp'e göre "türkçülük
Türk milletini yüceltmek demektir."

Türk milleti var olduğu sürece içinde her zaman diri tuttuğu bir olma ülküsüne Turan denir.

Ayağı mekaplı domuz sürülerinin kürt milliyetçiliği yapamadığı için solculuk adı altında ben yapamıyorsam sizde yapmayın çabalarının sonucunda türkçülüğe faşistlik yakıştırmaları yapılmaktadır.