ufo gören insanlar

evk
uzaya ilişkin engin imgelerimizi besleyen, varlıklarını destekleyen açıklamalarıyla, sözleriyle bizi kendi imgelemimizde, evrenin bilinmezliği ile yalnız bırakan kimselerdir.

gerçekte biliriz ki o yad bir uygarlık değil, salt yanılsamadır; oysa içten de inanmayı isteriz, bilinmeyen uygarlıklar idesi monoton hayatlarımıza bir heyecan katar çünkü.
1
lsparta lsparta
a