yeni çağın sorunu bağlamında yalnızlık

evk
sanayi devriminden günümüze düzenli biçimde artan, kronikleşen mesele.

konuya ilişkin yeterli düzeyde ilgi bulunmadığı kanısındayım. bence bu çağımızın en önemli sorunu. yalnızlık insanların toplumun geri kalanından yalıtılmış, mutsuz bireylere eviriyor. durumdan cedinen, hatta bunu destekler imaj yaratılmasına karşın bence durum savların aksini gösteriyor.
eksimieksi
Toplumun en küçük parçası ailenin artık yarı sülale sayıldığı zamanlardayız, super 80 lerin de bunda çok büyük payı var.daha fazla hazır alınsın aman evde yapılmasın. Bu bütün işleyişi değiştirdi. Üretim ve tüketimin yeni modellemesi insanın insanla ailelerin birbiri ile olan ilişkilerini değiştirdi. Normaldir yani. Teknolojik gelişmelerinde 2000 den sonra iyice suyunu çıkarıp ihtiyaç giderme modellerimizi çok kısa sürede değiştirmesi içimizdeki dondan , midemizdeki yemeğe kadar bir tık ile ihtiyaç giderebiliyor olmamız işin bildiğimiz insani tarafını değiştirdi.Yalnızlık bundandır bence tüm bezleri webden sipariş edilmiş jenerasyon böyle bir "sorun" la uğraşmayacak. Çünkü onların insani gerçekliği ile ihtiyaç giderme modelleri çelişmeyecek.