ziya gökalp

filolog
23 Mart‎ ‎1876‎ (bkz:Diyarbakır) Çermik doğumlu, Kürt kökenli türk yazar, toplum bilimci, şair ve siyasetçidir.
İlk zamanlarda Kürt milliyetçiliği yaparak prim kazanmaya çalışmış olsa da 1895'te İstanbul'a gitmesinin ardından ve buradaki öğrenimi sırasında Jön Türkler'den etkilenerek İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmasının ardından fikri olarak büyük değişime uğrayıp Türk milliyetçiliğine yönelmiştir. Bir dönem psikolojik rahatsızlığından dolayı yüreğine kurşun sıkmak suretiyle intihara teşebbüs etmiş olsa da doktorunun çabası ile ölmedi.

Eserleri:
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler
Limni ve Malta Mektupları
Kızıl Elma
Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak
Yeni Hayat
Altın Işık
Türk Töresi
Doğru Yol
Türkçülüğün Esasları
Türk Medeniyet Tarihi
Altın Destan
Üç Cereyan
Hars ve Medeniyet
Kuğular
alperen
Malta sürgününde iken ali Kemal'e yazdığı bir şiirinde:

Türklük, hem mefkurem, hem de kanımdır:
Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!
Türklük hadimine 'Türk değil! ' diyen
Soyca Türk olsa da 'piçtir', Türk değil!

Kıtası yer almaktadır.
1
filolog filolog
uzun yıllar önce lisede iken müzesini ziyaret ettikten sonra ben de malta mektuplarını okumuştum. Şair burada muazzam bir mesaj vermekte, en başta da kendine.
isterolsunisterseolmasn
Nabızlarımda vuran duygular ki tarihin
Birer derin sesidir, ben sahifelerde değil
Güzide, şanlı, necip ırkımın uzak ve yakın
Bütün zaferlerini kalbimin tanininde
Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil.

Sahifelerde değil, çünkü Atilla, Cengiz
Zaferle ırkımın tetviç eden bu nasiyeler,
O tozlu çerçevelerde, o iftira amiz
Muhit içinde görünmekte kirli, şermende;
Fakat şerefle numayan Sezar ve İskender!

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem
Kalan Oğuz Han'ı kalbim tanır tamamiyle
Damarlarımda yaşar şan-ü ihtişamiyle
Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem:

Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan
Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir, turan.