faşizm

filolog
Faşizm, milleti ya da ırkı organik bir birlik olarak yüceltip diğer tüm kavramlardan üstün tutan aşırı sağ bir ideolojidir. Faşizm erkekliği, gençliği, mistik birlikteliği ve bunlar gibi şiddet üretebilecek her türlü gücü makbul sayar. Faşistler Genellikle ırk üstünlüğünü, etnik zulmü, emperyalist genişlemeyi ve soykırımı teşvik eder.

Faşistlerin karakteristik özellikleri:

Toplumda belirli kesimleri düşman ilan eder, bütün suçu onlar üzerine atar, ve komplo teorileri üretir.

Bu kesimlerin temizlenmesinden sonra ülkenin tekrar eski parlak günlerine kavuşacağını iddia eder.

Toplum içinde belli bir grubu diğerlerine üstün tutar ve aşağılık gördüğü gruba zulüm eder.

Bir ülke hem (bkz:faşist) hem cumhuriyet olabilir. Mesela ABD'de 60'lı yıllarda yaşayan bir zenci faşist bir ülkede yaşıyorken, bir beyaz demokratik bir ülkede yaşamaktadır.

Faşist ülkelerin illa diktatörlükle yönetilmesi gerekmez. Seçim sistemiyle ayakta duran faşist ülkeler de olabilir. Ama yine de faşizmin hayalinde tek bir önderin yönetiminde olmak vardır.

Faşizm kelimesi (bkz:Latince) grup anlamına gelen "fasces" kelimesinden gelir.

Ve son olarak faşizm İtalyan milliyetçiliği demek değildir!
mamut
İtalyan milliyetçiliği olarak doğan ve ikinci dünya savaşı sonrasında gücünü kaybetmesine rağmen anti demokratik ifadesiyle reenkarnasyona uğrayan siyasi ideoloji. Kelime kökeni italyan dilinde çete demektir.

Faşizm ve ırkçılık bir noktaya kadar aynı izlenimi verse de nihayetinde aynı kavramlar değildir. Faşizm siyasaldır, ırkçılık ise ulusal bir kavram. Biri devlet yönetiminde tek partiyi savunur, diğeri ise kendi milletine hakimiyeti yakıştırır. Ne fark var diyenlere ateist, deist, agnostik kavramlarını hatırlatmak isterim.
taşkala
Bir ırkın diğer ırktan kat be kat üstün olduğunu söyleyen düşünce akımı.

Özellikle ülkemizde insanların okumamasından dolayı bu düşünce bazen hiç alakası olmayan bazen de çağrıştıran ama arada ince çizgileri olan fikirlerle oldukça karıştırılıyor. Hem bunu diyenlerin konuya hakim olmaması, hem de dedikleri kişilerin ne dendiğini veya neyi savunduklarını bilmemesi bu düşünce akımının ulu orta ortalıkta dolaşmasına sebep veriyor.

Vardır elbet çözümü, belki de yarın bile uygulanabilir. Ama kimin işine gelecek ki :)

alaz
tavuk kışlasan, köpek taşlasan savunucu olarak yaftalanabileceğin, sadece terör sevicilerinin değil, altta kaldığını hissettiği anda durumdan sıyrılmak için çoğu kesim tarafından kullanılan; italyan milliyetçiliğine verilen ad.
gaz69
Sanayici-bankacı tekellerin ekonomik krizde kendini kurtarmak veya daha çok büyümek için ülkeyi bir tür ohale sokma (ya da en azından kendilerini tehdit eden kişi ve grupları yıldırmak için tosun yetiştirme) hareketidir.

En çok Orta sınıf'ın desteğiyle ama egemen ulusun işçilerinin ve serseri-dilenci-hırsız-mafya ve benzeri lümpen olarak tabir edilen tabakaların da azınmsanmayacak desteğiyle büyür. Yozlaşma, aşağılanma ya da mağduriyet karşısında saplantılı bir endişe olarak ve bunun telafisi için de birlik, kuvvet ve iffeti ortaya atan bir siyasi davranış şekli olarak zuhur eder.
Adanmış milliyetçi militanların kitlesel partisi, geleneksel elitlerle işbirliği içinde demokratik özgürlükleri kaldırır ve etik ya da legal kısıtlamalar olmaksızın iç temizlik ve dış genişleme emellerini gerçekleştirmeye çalışır.

olmazsa olmazı şunlardır:
Medeniyetler çatışmasına inanmak ve kavgada kendine bir misyon biçmek, en özgün ve en üstün olduğunu savunmak, fanatik milliyetçilik, 'şanlı tarih' söylemi, yabancı düşmanlığı, azınlıkların iç mihrak olarak görülmesi, ordu kültü ve sivil yaşamın askerleştirilmesi.

Opsiyonel olarak Sıkça karşılaşılan başka bulgular:
yayılmacı emeller, katı zümrelerin ve işbölümünün olduğu aşırı hiyerarşik bir toplumu savunmak, devleti kutsamak, sınıfların reddi ya da sınıfların organik 'birliğinin' savunulması, anti-hümanizm, (açık, gizli ya da latent) bir ırkçılık, göçmen karşıtlığı, maneviyatçılık, dincilik ve dinsel misyonerlik, anti-liberalizm, anti-komünizm, demokrasi düşmanlığı, cumhuriyetçilik düşmanlığı.
Filsozluk
aslen mussolini'nin önderliği adı altında 1919'da başlayan ve adını 1922 ile 1943 yılları arasında iktidarda bulunan partiden alan ideolojidir ve türkçesiyle "italyan milliyetçiliği" demektir. ancak "faşizm" adı türkiye'ye geldiğinde ikinci bir ad alıp yeni bir anlam kazanarak "demokratik bir düzen yerine aşırı ve gerçek anlamından, içeriğinden, amacından uzak ve sapmış bir milliyetçiliğe dayanan baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti" anlamını kazanmıştır. türkiye'de de ikinci anlamı revaçtadır ve 7'den 70'e hemen herkesin dilindedir.
Filsozluk
Dillere pelesenk olmuş, anlamını çoktan yitirmiş olup; sözlük anlamı italyan milliyetçiliği olan akım.

Günümüzde herkes birbirine faşist der oldu ve bu artık kabak tadı vermeye başladı.

Eğer faşistlik vatanını, milletini, bayrağını ve ırkını sevmek ise en büyük faşistler biziz.
bumin kagan
Demokrasi, fasizm ve sosyalizm ( keza onun aşırı şekli olan komünizm) fikirlerinden hiçbirisi Türklerden doğmamıstır.

Acaba, bir Türk demokrasiyi kabul ettiği zaman, niçin ingilizci sayılmıyor da fasizme taraftar olunca almancı olduğuna hükmolunuyor?

-ULU BİLGE ATSIZ ATA-

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol