milliyetçiliği kemalizm'den ayrıştırma çabası

kama tarkan kağan
Solcuların kafa ziken uğraşıdır

Öncelikle Kemalizm diye bir akım yoktur kemalist terimi İngilizler tarafından kuvay-i milliye mensubu Türkleri ve Ankara hükümetini İstanbul hükümetinden (yani Osmanlı) ayırmak için söylenen sözdür şahısların milliyetçiliği değil ulusların milliyetçiliği olur o bahsi geçen ulus da türk ulusudur Atatürk de cam gibi şeffaf bir şekilde türk milliyetçisi, Türkçü bir adamdır

Ayriyeten Atatürk'e milliyetçi değil diyen solculara kafa göz Dalın adam en basitinden kurduğu Parti'nin sembolü CHP de ki altı ok sembolü bile ziya Gökalp'ten gelme özellikle türk tarih tezinde bariz bir şekilde türk tarihinde kabul ettiği devletler Türkistan,Sibirya ve Çin'de kurulan Türk devletleridir eğer türk milliyetçisi değil de anadolucu,sosyalist vs olsaydı şu an türk tarih tezinde Türklerin kökenini Asya'da ki Türkçe konuşmuş kavim ve devletlere değil Anadolu'da yaşamış hitit,lidya,roma ve bizans'ta arıyor olurduk

Not: türk tarih tezi zannedilen aksine yunan,hitit,kelt ve kimmerlerin türk olduğunu söyleyip "insanların atası Türklerdir" diye coşan bir tez değildir tezde bunların Orta Asya'dan batıya göç ettiğini oralarda medeniyet kurduklarını yani insan uygarlığı Orta Asya'dan yayılmıştır diyen bir tezdir bu tez bugün kabul ediliyor boşuna afanesiyevo,andronovo,botay,kelteminar,anav gibi asyadaki kültür bölgelerini Avrupalılar "ön-hint-avrupa kültür bölgeleri" diye boşuna kendine yamamaya çalışmıyor çünkü Batı'nın çok övündüğü "hint-avrupa dili konuşan uygarlıklar" olan pers/irani ve hintliler güney sibirya ve deşt-i Kıpçak üzerinden güneydoğu asya ve Ortadoğu'ya yayılmıştır yine aynı şekilde tunç çağı avrupa insanının deşt-i kıpçak üzerinden Avrupa'ya yayıldığı ve keltlerin ataları oldukları bilinen bir gerçektir aynı şekilde ilk hint-avrupa dili konuşan kavim hititler de Anadolu'nun yerli halkı hattiler ile deşt-i Kıpçak üzerinden anadolu'ya gelen hint-avrupa dili konuşan kütlelerin karışımı ile ortaya çıkmıştır buralar da bilindiği üzere deşt-i kıpçak adı üzerinde Kıpçak Türklerinin, Türkistan ise tarihte birçok türk devletinin yaşadığı bir coğrafyadır

Hataları var mı elbette var mesela farslar tarafından kurulan samani hanedanı,para-moğol kökenli karahitaylar ve irani İskitler de türk sayılmıştır tabi yazıldığı dönem 1930 lar olunca normal bu tarz hatalar.
bu başlıktaki tüm girileri gör

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol